Güvenlik

EfesanPort Limanı, verdiği hizmetleri kalite, çevre ve güvenlik politikaları doğrultusunda müşterilerine ulaştırmaktadır. EfesanPort, liman sahası içerisinde çevre düzenlemesi ve korunması için bütün tedbirlerin uygulandığı, liman sahası güvenliği adına da bu konuda eğitimli personeli ve kullandığı modern teçhizatlarla tüm alanın kontrol altına alındığı bir yapıya sahiptir.

EfesanPort Limanı; yönetmelikler ve fiziki yapıya uygun yükseklikte duvar ve tel çitler ile fiziki emniyete alınmış, giriş-çıkış kapıları liman ve gümrük yönetmeliklerine göre gerekli standartları sağlayan özelliklerde, fiziki yapıya göre giriş-çıkışın en kolay biçim ve güvenlikli olarak yapılacağı şekilde dizayn edilmiştir. Tesisin tamamı 24 saat izleme sağlayacak şekilde yerleştirilen modern kamera sistemi (cctv) ile donatılmıştır. EfesanPort bünyesinde 5188 sayılı kanun çerçevesinde ve Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenliği (ISPS) gereklerine uygun eğitimleri almış tecrübeli güvenlik personelleri bulunmaktadır.

Önce insan ilkesinden hareketle çalışanlarının konusunda uzman İSG kuruluşları tarafından eğitilmesine önem veren EfesanPort, liman sahası içerisinde iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini yerine getirmekte, liman sahasının uzman İSG çalışanlarınca denetlenmesini sağlamaktadır.

EfesanPort Limanı’nda çevresel risklerin proaktif yaklaşımla önlenmesi prensibi ile verimliliğe odaklı, acil durum müdahale planına uygun tedbirler alınmaktadır. EfesanPort, çalışanlarının da katılımıyla çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre güvenliğinin yönetiminin devamlı olarak iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Alınan tüm tedbirlere rağmen oluşabilecek çevresel olaylara yönelik gerekli tüm ekipmanlar (jokerboat, bariyer, ağ) saha içerisinde bakımlı ve hazır olarak bulundurulmaktadır. Liman sahasında çevre sağlığı konusunda uzman kuruluşlarca kontrol ve denetimler yapılmaktadır. Mevzuatlara uygun olarak sahada oluşabilecek tüm atıklar katı atık yönetim planı ve tehlikeli atık yönetim planları çerçevesinde konusunda uzman kurum ve kuruluşlar aracılığıyla geri dönüşüm-imha tesislerine gönderilerek, liman genelinde çevre zararlarına karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışılmaktadır.

Teknoloji

Limancılık, depolama ve lojistik hizmetlerini daha ileriye taşımak adına teknolojik gelişmeler ışığında operasyonlarını gerçekleştiren Efesanport bilgi teknolojilerini operasyonlarına entegre etmektedir. Liman otomasyon programı sayesinde limanda gerçekleştirilen tüm tahmil tahliye, depolama, lojistik kantar faaliyet bilgileri kayıt altında tutmaktadır. Efesanport operasyon sahasında farklı lokasyonlarda 143 kamera ile izlenmektedir. Operasyon ve yük güvenliğinin sağlanması için 7 gün 24 saat kayıtlar izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Farklı lokasyonlarda bulunan Veri Kurtarma Merkezleri ile müşteri ve tedarikçi verilerini güvenli ortamlarda saklamaktadır. EfesanPort’un fiber altyapısı, işlemlerin hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Tüm işlem ve operasyonların modern teknolojiyle desteklendiği EfesanPort Limanı’nda, gemi personeli de gerekli durumlarda limandan temin ettikleri şifreyle kablosuz internet bağlantısından faydalanabilmektedir.

ONLINE ISLEMLER