Entegre Yönetim Sistemi

YEŞİL LİMAN KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Efesanport; çevre ve insan odaklı vizyon, misyon, ilke ve değerleri ışığında oluşturduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında yasal yükümlülükler doğrultusunda hareket ederek, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan örnek bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda; Efesanport Limanı olarak faaliyet gösterdiğimiz ulusal ve uluslararası pazarlarda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ve aşacak şekilde limancılık, depolama ve lojistik hizmetleri vermeyi; çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı; çevre sağlığını ve güvenliğini gözetmeyi; çevrenin ve doğanın korunmasını ve iyileştirilmesini taahhüt ederiz.

Bu çerçevede Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

  • Operasyonlarımızda müşteri memnuniyeti, etkili iletişimi ve verimli çalışmaya yardımcı hizmet koşullarını sağlamak,
  • Hedefler ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamak,
  • Sektörümüzdeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bu gelişmeleri her alanda uygulamak,
  • Kalite, İSG ve Çevre konularında çalışan farkındalığını arttırmak,
  • Sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini içerde ve dışarda çalışan ve müşteri isteklerini değerlendirerek kurum içerisinde teknolojik gelişmeler ışığında uygulamak,
  • İSG ve Çevre Yönetim Sistemlerini sürekli olarak iyileştirerek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik yöntemler geliştirmek,
  • Çevre kirliliğini kaynağında önleyerek, çevre ile ilgili tabi olduğumuz tüm yasal ve diğer şartlara uymak,
  • Planlı ve sistematik yaklaşımlarla, Entegre Yönetim Sistemleri standartlarını karşılamak, süreçlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,

olarak belirlenmiştir.

Tüm çalışanlarımız; Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürerek Efesanport Limanı’nın hedeflerine ulaşmasını sağlayacaklardır.

20.12.2019

ONLINE ISLEMLER