Entegre Yönetim Sistemi

Efesanport; çevre ve insan odaklı vizyon, misyon, ilke ve değerleri ışığında oluşturduğu Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında yasal yükümlülükler doğrultusunda hareket ederek, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan örnek bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda; Efesanport Limanı olarak faaliyet gösterdiğimiz ulusal ve uluslararası pazarlarda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ve aşacak şekilde limancılık, depolama ve lojistik hizmetleri vermeyi; çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı; çevre sağlığını ve güvenliğini gözetmeyi; çevrenin ve doğanın korunmasını ve iyileştirilmesini taahhüt ederiz.

Bu çerçevede Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

* Operasyonlarımızda müşteri memnuniyeti, etkili iletişimi ve verimli çalışmaya yardımcı hizmet koşullarını sağlamak,

* İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tabi olduğumuz tüm yasal ve diğer şartlara uymak,

* Çevre kirliliğini kaynağında önleyerek, çevre ile ilgili tabi olduğumuz tüm yasal ve diğer şartlara uymak,

* Hedefler ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamak,

* Sektörümüzdeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bu gelişmeleri her alanda uygulamak,

* Sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini içerde ve dışarda çalışan ve müşteri isteklerini değerlendirerek kurum içerisinde teknolojik gelişmeler ışığında uygulamak,

* Planlı ve sistematik yaklaşımlarla, Yönetim Sistemleri standartlarının (ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği) şartlarını karşılamak, süreçlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,

olarak belirlenmiştir.

Tüm çalışanlarımız, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği politikaları çerçevesinde faaliyetlerini ve katılımlarını sürdürerek Efesanport Limanı’nın hedeflerine ulaşmasını sağlayacaklardır.